Търсене в сайта

С Решение № 223/30.06.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения

С Решение № 223/30.06.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения.

Постъпилите становища, приетите предложения и мотивите за неприетите са отразени в следната таблица.