Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за минималните изисквания за сигурност на обществените електронни съобщителни мрежи и услуги и методи за управление на риска за тяхната сигурност

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за минималните изисквания за сигурност на обществените електронни съобщителни мрежи и услуги и методи за управление на риска за тяхната сигурност .

Проектът е приет с Решение 81/10.03.2022 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 243, ал. 3 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС).

Мотиви за изготвяне на проекта

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 18.04.2022 г. на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg