Търсене в сайта

КРС прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър

С Решение № 18 от 13.01.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър.

В рамките на определения срок не постъпиха становища.