Търсене в сайта

Член на КРС

ИЛИЯ ХРИСТОЗОВ
Член на КРС
 
Дата и място на раждане: 
28 април 1960 г., гр. Пловдив
 
Образование:
МГ „Акад. Кирил Попов“ - гр. Пловдив с квалификация „Програмист на ЕИМ“
ВНВВУ „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия - специалност „Инженер по радиооборудване на летателните апарати“ и квалификация „Радиоинженер“
УНСС – следдипломна квалификация по специалност „Право“
УНСС - професионална квалификация „Магистър по икономика“ и специалност „Икономика на сигурността и отбраната“
 
Професионален опит:
От 1983 г. до 2010 г. е служил на различни длъжности във Военновъздушните сили
От октомври 2011 г. до януари 2017 г. е финансов контрольор в Командването на Военновъздушните сили
От 23.01.2017 г. е назначен за „Съветник по икономика и инвестиции“ на президента на Република България