Търсене в сайта

Със свое Решение № 106 от 15 март 2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за провеждане на обществени консултации във връзка с изменение на Правилата относно условията и реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за производствени нужди.

Със свое Решение № 106 от 15 март 2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за провеждане на обществени консултации във връзка с изменение на Правилата относно условията и реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за производствени нужди.относно условията и реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за производствени нужди.

 

Мотиви за изготвяне на проекта

________________________________________

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта

в срок до 24 април 2018 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg