Търсене в сайта

Доставка на компютърна техника за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Доставка на настолни компютри; Позиция 2: Доставка на технологични компютри; Позиция 3: Доставка на принтери

 

Договор с изх. № 03-08-54/12.10.2017 г. сключен между КРС и  СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИАД, с предмет: „Доставка на настолни компютри (Позиция 1) 

 

Договор с изх. № 03-08-55/12.10.2017 г. сключен между КРС и  “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, с предмет: „Доставка на технологични компютри (Позиция 2)” 

 

Договор с изх. № 03-08-56/12.10.2017 г. сключен между КРС и  “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, с предмет: „Доставка на принтери (Позиция 3)” 

(Договорите са публикувани в Профилa на купувача на 02.11.2017 г.)

 

 

 

 

Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: „Доставка на настолни компютри”; Позиция 2: „Доставка на технологични компютри”; Позиция 3: „Доставка на принтери“   

(Протоколът е публикуван в Профила на купувача на 04.10.2017 г.)

 

 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът за получаване на оферти за участие в поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Доставка на настолни компютри; Позиция 2: Доставка на технологични компютри и Позиция 3: Доставка на принтери е удължен до 26.09.2017 г., 17:30 часа. Публичното отваряне на офертите за участие в поръчката ще се състои на 27.09.2017 г. от 14:00 часа, в сградата на КРС, ул. „Гурко” № 6.

 

(Информацията е публикувана в Профила на купувача на 15.09.2017 г.)

 

 

Доставка на компютърна техника за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Доставка на настолни компютри; Позиция 2: Доставка на технологични компютри; Позиция 3: Доставка на принтери (Обявата е публикувана в Профил на купувача на 24.08.2017 г.)