Търсене в сайта

Правила за свободно използване на радиочестотния спектър

Правила за свободно използване на радиочестотния спектър

Приложение 1 - Радиочестотeн спектър, който се използва от радиосъоръжения и електронни съобщителни мрежи

Приложение 2 - Устройства с малък обсег на действие

Приложение 2.1 - Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение 2.2 - Системи за локализиране, проследяване и събиране на данни

Приложение 2.3 - Устройства за широколентов пренос на данни

Приложение 2.4 - Транспортни телематични устройства

Приложение 2.5- Устройства за радиоопределяне

Приложение 2.6- Алармени системи

Приложение 2.7 - Устройства за управление на радиомодели 

Приложение 2.8 - Индуктивни устройства

Приложение 2.9 - Радиомикрофони, спомагателни слухови устройства, безжични аудио- и мултимедийни стрийминг приложения и безжично звукотехническо оборудване за подготовка на програми и специални събития (PMSE) 

Приложение 2.10 - Устройства за радиочестотна идентификация 

Приложение 2.11 - Активни медицински изделия за имплантиране 

Приложение 2.12 - Устройства, използващи свръхшироколентова технология (UWB) 

Приложение 2.13 - Безжични приложения, които са различни от посочените в т. 1 – 12 

Приложение 3 - Радиосъоръжения, работещи под контрола на електронни съобщителни мрежи

Приложение 4 - Радиосъоръжения от електронни съобщителни мрежи за производство на програми и провеждане на специални събития (PMSE), SAP/SAB, включително ENG/OB

Приложение 5 - Радиосъоръжения от електронни съобщителни мрежи за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) и на борда на плавателни съдове (MCV услуги)