Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията одобри проект на анализ на обратната връзка, получена чрез попълването през 2016 г. на анкетата за проучване на удовлетвореността от административното обслужване, предоставяно от Комисията за регулиране на съобщенията, и планирани действия за подобряване на обслужването

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията одобри проект на анализ на обратната връзка, получена чрез попълването през 2016 г. на анкетата за проучване на удовлетвореността от административното обслужване, предоставяно от Комисията за регулиране на съобщенията, и планирани действия за подобряване на обслужването.


                _________________________________________________________________________________________________________________________________


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта

в срок до 30.08.2017 г. на адрес:

гр. София, ул. Гурко № 6,

Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.