Търсене в сайта

Начини за плащане

 

Начини за заплащане на административни услуги в КРС:

 

 

  1. По банков път по сметка: IBAN BG 78BNBG 9661 3000 1226 01 в БНБ, пл. Александър I   BIC  код на БНБ – BNBG BGSD
  2. По касов път;
  3. С пощенски запис;
  4. По електронен път чрез система за електронно разплащане Ипей/E-pay/