Търсене в сайта

Покана за участие в процедура с предмет: "Подновяване на лицензи за антиспам и уеб филтър за нуждите на КРС”

 

На основание чл. 193 от Закона за обществените поръчки Комисия за регулиране на съобщенията с Протоколно решение № 9/04.05.2017 г.  прекратява възлагането на обществена поръчка с предмет: „Подновяване на лицензи за антиспам и уеб-филтър за нуждите на КРС”.

 (Съобщението е публикувано в Профила на купувача на 04.05.2017 г.)

 

 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът за получаване на оферти за участие в поръчка с предмет: „ Подновяване на лицензи за антиспам и уеб-филтър за нуждите на КРС" е удължен до 09.03.2017 г., 17:30 часа. Публичното отваряне на офертите по поръчката ще се състои на 10.03.2017 г. от 10:00 часа, в сградата на КРС, ул. „Гурко" № 6

(Основанието е публикувано на 02.03.2017 г.) 

 

 

Покана за участие в процедура с предмет: "Подновяване на  лицензи за антиспам и уеб филтър за нуждите на КРС”

(Поканата е публикувана в Профил на купувача на 17.02.2017г.)