Търсене в сайта

Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC) и Групата на независимите регулатори (IRG) проведоха втори редовни годишни заседания

На 8 и 9 юни представителите на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и Групата на независимите регулатори проведоха своите втори редовни годишни форуми в гр. Будва, Черна гора. В заседанията на двата органа участие взеха г-н Иван Димитров - председател на Комисията за регулиране на съобщенията, г-жа Кристина Хитрова - заместник-председател и г-н Ердинч Хайрула - член на Комисията.

За BEREC това е петдесет и петото пленарно заседание, в работната програма на което бяха одобрени резултати от обществени обсъждания и доклади по въпроси свързани с конкуренцията между множество доставчици на NGA мрежи в един и същ географски регион, регулаторното третиране на бизнес услугите, оперативната съвместимост на междуличностни съобщителни услуги без номера (NI-ICS) и въздействието на решенията с изкуствен интелект върху регулацията в телекомуникационния сектор.

Обсъден и одобрен за публикуване и предоставяне пред европейските институции е и Годишният доклад на BEREC за 2022 година.

През първия от двата дни на форума беше проведена и 62-та Генерална асамблея на Групата на независимите регулатори, в която участниците са дискутирали актуални въпроси, свързани с последните регулаторни развития в сектора на телекомуникациите и е обсъдена многогодишната финансова рамка и бюджета на IRG за 2024 година.

Разгледаните и одобрени документи могат да бъдат намерени на уеб страницата на BEREC.