Търсене в сайта

С Решение № 333 от 13.10.2022г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за одобрение на Механизъм на Комисията за регулиране на съобщенията за измерване и наблюдение на качеството на услугата за достъп до интернет

С Решение № 333 от 13.10.2022г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за одобрение на Механизъм на Комисията за регулиране на съобщенията за измерване и наблюдение на качеството на услугата за достъп до интернет.

Постъпилите становища, приетите предложения и мотивите за неприетите са публикувани на интернет страницата на КРС в рубриката "Обществено обсъждане и консултации”