Новини

23.06.2020

Информация относно повиквания към 0700

      Комисията за регулиране на съобщенията информира абонатите на мобилните предприятия, че в изпълнение на новия чл. 50а от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (обн., ДВ, бр. 20 от 2020 г., в сила от 11.06.2020 г.), предприятията вече предлагат абонаментни планове, при които включените национални минути са валидни и за обаждания към номера от обхват 0700.
 
      Абонаментните планове и условията за ползването им са публикувани на официалните интернет страници на предприятията.