Новини

10.10.2019

Проведена експертна среща

На 09 октомври 2019 г., в Комисията за регулиране на съобщенията бе проведена експертна среща с представители на Българското национално радио (БНР) и „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за обсъждане на технически въпроси във връзка със задълженията за непрекъснатост на излъчванията от страна на БНР и провеждане на профилактики на излъчващите съоръжения от „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

С БНР и „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД бяха обсъдени всички договорени мерки за координация и допълнителни механизми на уведомяване, както при кризисни ситуации, така и при извършване на планираните профилактики.