Търсене в сайта

Въпросник за широколентов достъп до Интернет към 01.07.2012 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с Решение № 1581/05.07.2012 г. на Комисия за регулиране на съобщенията, следва да предоставите информация, съгласно публикувания, по-долу в Приложение ІІ към решението образец на въпросник.

 

Срокът за предоставяне на информацията, съгласно Решение № 1581/05.07.2012 г. на КРС е 31.07.2012 г.

 

Попълненият въпросник изпращайте на адрес:

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

 

ул. „Гурко” № 61000,

гр. София

 

Телефони за контакт: (02) 949 22 36, (02) 949 24 52.

 

За улеснение на статистическата обработка на данните, моля изпратете Вашата информация и на e-mail адрес: market@crc.bg.

 

Приложения към Решение № 1581/05.07.2012 г. 

 

Приложение І: „Списък на предприятията, които следва да предоставят информация съгласно Решение на КРС № 1581/05.07.2012 г.”

 

 

Приложение ІІ:Въпросник за отчет на дейността на предприятията, предоставящи широколентов достъп до интернет към 01.07.2012 г.”