Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на условия във връзка с определяне на задължения на операторите, предоставящи гласова телефонна услуга, за осигуряване на достъп до единния европейски номер за спешни повиквания 112

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 462 от 22.03.2007 г., откри процедура за обществено обсъждане на проект на условия във връзка с определяне на задължения на операторите, предоставящи гласова телефонна услуга, за осигуряване на достъп до единния европейски номер за спешни повиквания 112.

Очакваме становища по проекта на заинтересованите лица в 20 – дневен срок, считано от публикуването му на страницата на КРС в Интернет, на адрес:
гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията.

Проектът на условия във връзка с определяне на задължения на операторите, предоставящи гласова телефонна услуга, за осигуряване на достъп до единния европейски номер за спешни повиквания 112 е публикуван на 28.03.2007 г.