Търсене в сайта

Постъпили становища в рамките на общественото обсъждане на Проект на решение и анализ на пазар на Предоставяне на (физически) достъп на едро до мрежова инфраструктура (включително пълен и съвместен необвързан достъп) в определено местоположение и на пазар на Предоставяне на широколентов достъп на едро, открито с Решение № 2364/03.12.2008 г.