Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 428/29.08.2016 г. прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение за домашни и бизнес потребители, пазара на обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение, и пазара на международни телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 428/29.08.2016 г. прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение за домашни и бизнес потребители, пазара на обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение, и пазара на международни телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение.

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта

в срок до 30.09.2016 г. на адрес:

1000, гр. София, ул. Гурко” № 6,

Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg