Търсене в сайта

С решение № 402 от 04.08.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от общественото обсъждане на проект на Приложения №№ 6, 7 и 7а от типов договор за достъп до пощенската мрежа на „Български пощи” ЕАД

 

С решение № 402 от 04.08.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от общественото обсъждане на проект на Приложения №№ 6, 7 и 7а от типов договор за достъп до пощенската мрежа на „Български пощи” ЕАД, открито с решение № 333 от 09.06.2016 г. и съгласува Приложения №№ 6, 7 и 7а от типовия договор за достъп до пощенската мрежа на „Български пощи” ЕАД

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) със свое Решение № 402 от 04.08.2016 г., прие резултатите от проведено обществено обсъждане на проект на Приложения №№ 6, 7 и 7а от типов договор за достъп до пощенската мрежа на „Български пощи” ЕАД.