Технически спецификации на интерфейси за свързване

Предприятията, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи, публикуват данните за интерфейсите за мрежов достъп съгласно Директива 2008/63/ЕО. Преди да предложат своите услуги съгласно чл. 272 на ЗЕС, те публикуват на страницата си в интернет техническите спецификации на интерфейсите за свързване към техните мрежи, актуализират ги и изпращат данните на КРС. Така на потребителите се осигурява достъп до информация за физическите характеристики и на нови типове интерфейси. Държавите членки нотифицират пред Европейската комисия (ЕК) радиоинтерфейсите, които възнамеряват да регулират. ЕК, в съответствие с процедура, определена в Директива 98/34/ЕО, установява и оценява еквивалентността на подложените на регулиране радиоинтерфейси и с приети актове за изпълнение прави тази информация достъпна под формата на класове радиосъоръжения, чиито данни се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз съгласно Директива 2014/53/ЕС.

В помощ на потребителите КРС е поставила на интернет страницата си Указания за публикуване на интерфейсите, а в таблицата по-долу са посочени съществуващи интернет адреси за публично обявени технически спецификации на интерфейси за свързване, както и налична в КРС информация в PDF формат.

Въпроси по спецификациите адресирайте към съответното предприятие.

ПРЕДПРИЯТИЕ

Интернет адреси на предприятия със спецификации на интерфейси за свързване

PDF

„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД

https://www.vivacom.bg/bg/files/5899-tehnicheski-iziskvanija-za-vkluchvane-na-krajni-ustrojstva-v-mrejata-na-btk-ead.pdf

BTK

„ВАРНА НЕТ“ ООД

https://varna.net/tech

VN

„ГОЛД ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ“ АД

http://www.goldtelecom.bg/images/terms/others/Interfaces.pdf

GTB

„ИЗТОЧНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД

http://www.etcc.bg/?pid=company&lang=bg&code_no=23

ITK

„ИНТЕРУУТ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

http://support.interoute.bg/bg/voice/interfaces

IRB

„НЕТ ИС САТ“ ЕООД

http://www.netissat.bg/assets/NetIsSat_specifikacia_na_interfeisi_za_dostap.pdf

NIS

http://www.netissat.bg/assets/Ethernet_10_100_1000-100108.pdf

„ТЕЛЕКОМ 1“ ООД

http://www.telecomone.eu/pdf/T1IF_002_i2.pdf

TK1