Приложение към чл. 9, ал. 1 и чл. 13

 

Видове услуги

Количество

 

Действаща цена

Потребителска кошница

в лева

 

Потребителска

кошница

под влияние на по-ниския индекс по чл. 6, ал. 1

Предлагана цена по

чл. 11 или по чл. 12

Количество

 

Нова

потребителска кошница

в лева

Индекс

на изменение

 

Индекс

на изменение

 

без предимство

броя

лева

к. 2 х к. 3

к. 4 х съответния

индекс

лева

броя

к. 6 х к. 7

к. 5 : к. 4

к. 8 : к. 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стандартни кореспондентски пратки до 20 г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вътрешни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международни изходящи*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестандартни кореспондентски пратки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вътрешни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международни изходящи*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пощенски карти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вътрешни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международни изходящи*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малки пакети до 2 кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вътрешни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международни изходящи*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колетни пратки до 10 кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вътрешни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международни изходящи*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пощенски парични преводи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоръка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вътрешна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международни изходящи*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обявена стойност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вътрешна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международни изходящи*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Забележка: За международни изходящи пратки се използва начална цена, образувана по реда на чл. 9 ал. 2 от Методиката