СПИСЪК НА ПРИЛОЖИМИТЕ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ СТАНДАРТИ И СПЕЦИФИКАЦИИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА CLI

 

Интерфейси и/или характеристики на услугите

Приложими стандарти

Заглавие

Заглавие на български

PSTN

 

 

 

Представяне на идентификация на линията на викащия (CLIP)

 БДС ETS 300 648

Public Switched Telephone

Network (PSTN);

Calling Line Identification

Presentation (CLIP)

supplementary service;

 Service description

Обществена комутируема телефонна мрежа (PSTN); Допълнителна услуга "Представяне идентификацията на викащата линия" (CLIP). Описание на услугата.

 

Блокиране на идентификация на линията на викащия (CLIR)

БДС ETS 300 649

Public Switched Telephone Network (PSTN); Calling Line Identification Restriction (CLIR) supplementary service; Service description

Обществена комутируема телефонна мрежа (PSTN); Допълнителна услуга "Ограничаване идентификацията на викащата линия "(CLIR). Описание на услугата.

 

Сигнализационен протокол за поддържане (осигуряване) идентификация на линията на викащия (CLI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 300 659-1

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 300 659-2

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 300 659-3

Access and Terminals (AT); Analogue access to the Public Switched Telephone Network (PSTN); Subscriber line protocol over the local loop for display (and related) services; Part 1: On hook data transmission

 

Access and Terminals (AT); Analogue access to the Public Switched Telephone Network (PSTN); Subscriber line protocol over the local loop for display (and related) services; Part 2: Off-hook data transmission

 

Access and Terminals (AT); Analogue access to the Public Switched Telephone Network (PSTN); Subscriber line protocol over the local loop for display (and related) services; Part 3: Data link message and parameter codings.

 

ISDN

 

 

 

Представяне на идентификация на линията на викащия (CLIP)

БДС EN 300 089

 

 

 

 

 

 

БДС ETS 300 091

 

 

 

 

 

 

 

 

БДС EN 300 092-1

Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling Line Identification Presentation (CLIP) supplementary service; Service description

 

 

Calling Line Identification Presentation (CLIP) and Calling Line Identification Restriction (CLIR) supplementary services;

 

 

 

 

Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling Line Identification Presentation (CLIP) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification

Цифрови мрежи с интегриране на услугите (ISDN); Допълнителна услуга "представяне на идентификацията на повикващата линия" (CLIP). Описание на услугата

 

 

Цифрови мрежи с интегриране на услугите (ISDN); Допълнителни услуги "представяне на идентификацията на повикващата линия" (CLIP) и "ограничаване на идентификацията на повикващата линия" (CLIR). Функционални възможности и информационни потоци.

 

Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN); Допълнителна услуга "Представяне идентификацията на викащата линия" (CLIP); Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация №1 (DSS1); Част 1: Описание и изисквания на протокола

Блокиране на идентификация на линията на викащия (CLIR)

БДС EN 300 090

 

 

 

 

 

 

БДС ETS 300 091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БДС EN 300 093-1

 

 

 

 

 

 

 

 

БДС EN 300 356-4

 

 

 

 

Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling Line Identification Restriction (CLIR) supplementary service; Service description

 

 

Calling Line Identification Presentation (CLIP) and Calling Line Identification Restriction (CLIR) supplementary services;

 

 

 

 

 

Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling Line Identification Restriction (CLIR) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification

 

Integrated Services Digital Network (ISDN);Signalling System No.7;ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface;Part 4: Calling Line Identification Restriction (CLIR) supplementary service [ITU-T Recommendation Q.731, clause 4 (1993), modified]

Цифрови мрежи с интегриране на услугите (ISDN); Допълнителна услуга "ограничаване на идентификацията на повикващата линия" (CLIR)." Описание на услугата.

 

 

Цифрови мрежи с интегриране на услугите (ISDN); Допълнителни услуги "представяне на идентификацията на повикващата линия" (CLIP) и "ограничаване на идентификацията на повикващата линия" (CLIR). Функционални възможности и информационни потоци

 

 

Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN); Допълнителна услуга "Ограничаване идентификацията на викащата линия"; Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация №1 (DSS1); Част 1: Описание и изисквания на протокола

 

 

Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN); Система за сигнализация №7; Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за международен интерфейс; Част 4 : Допълнителна услуга "Ограничаване идентификацията на викащата линия" (CLIR)

GSM/UMTS

 

 

 

Идентификация на линията на викащия (CLI)  - допълнителни услуги

ETSI GTS GSM 02.81

 

 

 

 

 

 

ETSI GTS GSM 03.81

 

 

 

 

 

 

БДС  EN 300 951

 

 

 

 

 

 

БДС  ETS 300 542

 

 

 

 

 

 

  ETS 300 511

 

 

 

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);Line identification supplementary services;Stage 1 (GSM 02.81 version 5.1.0)

 

Digital cellular telecommunications system;Line identification supplementary services;Stage 2 (GSM 03.81)

 

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);Line identification supplementary services;Stage 3 (GSM 04.81 version 7.0.1 Release 1998)

 

Digital cellular telecommunications system (Phase 2) (GSM);Line identification supplementary services;Stage 2 (GSM 03.81 version 4.8.1)

 

European digital cellular telecommunications system (Phase 2);Man-Machine Interface (MMI) of the Mobile Station (MS) (GSM 02.30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM). Допълнителни услуги за идентификация на линията.

 

 

 

Услуги и протоколи за перспективни мрежи (SPAN). Допълнителна услуга "Анонимно отхвърляне на повикване". Описание на услугата

 

CLIP

CLIR

TS 122 081

 

 

 

 

 

 

 

TS 123 081

 

 

 

 

 

 

 

TS 124 081

 

 

 

 

 

 

 

TS 123 011

 

 

 

 

 

 

TS 122 004

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Line Identification supplementary services;

Stage 1

 

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Line Identification supplementary services;

Stage 2

 

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Line Identification Supplementary Service;

Stage 3

 

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Technical realization of Supplementary Services

 

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); General on supplementary services

 

NGN

 

 

 

 

БДС EN 301 798

Services and Protocols for Advanced Networks (SPAN); Anonymous Call Rejection (ACR) Supplementary Service;Service description.

Услуги и протоколи за перспективни мрежи (SPAN). Допълнителна услуга

"Отхвърляне на анонимно повикване". Описание на услугата.

TETRA

 

 

 

CLIP

CLIR

EN 300 392-12-1

 

 

 

 

 

 

 

EN 300 392-11-1

 

 

 

 

 

 

 

EN 300 392-10-1

 

Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3

 Sub-part 1: Call Identification (CI)

 

Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2

Sub-part 1: Call Identification (CI)

 

Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1

Sub-part 1: Call identification (CI)