РЕГИСТЪР НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАПИТВАНИЯ ОТНОСНО,

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ДВА НЕПРИСЪСТВЕНИ КОНКУРСА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН ОГРАНИЧЕН РЕСУРС – РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ МРЕЖИ ЗА НАЗЕМНО ЦИФРОВО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ С НАЦИОНАЛЕН ОБХВАТ

 

 

Вх.№  / Дата

Наименование на лицето,
отправило запитването

Седалище (адрес) на лицето, отправило
запитването

1

12 - 01 -2318

29.04.2009 г.

„ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС” ЕАД

ГР. СОФИЯ,
РАЙОН ИЛИНДЕН,
Ж.К. ЗАХАРНА ФАБРИКА”,
УЛ. „КУКУШ” № 1

2

12 - 01 – 2521

30.04.2009 г.

„ХАНУ ПРО БЪЛГАРИЯ” ЕАД

ГР. СОФИЯ,
БУЛ. „ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД, № 63,
БИЗНЕС ПАРК ЕЛЕКТРОНИКА

3

12 - 01 – 2523

30.04.2009 г.

„ХАНУ ПРО БЪЛГАРИЯ” ЕАД

ГР. СОФИЯ,
БУЛ. „ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД, № 63,
БИЗНЕС ПАРК ЕЛЕКТРОНИКА

4

12 - 01 - 3034

12.05.2009

„ТЕСЛА – БЪЛГАРИЯ” ООД

ГР.БЛАГОЕВГРАД

УЛ.”ЧАКАЛНИЦА” №2, ВХ.В