При определяне на административна годишна такса контрол съгласно чл.141, ал.1 от ЗЕС могат да бъдат приспадани плащания за взаимно свързване на мрежи и за достъп, транзит, роуминг, услуги с добавена стойност, както и разходи за уреждане на авторски и сродни права за радио- и телевизионни програми, дължими към други предприятия, като не се поставя ограничение дали тези други предприятия осъществяват дейност на територията на Република България.