РЕГИСТЪР НА ИЗПРАТЕНИТЕ ОТГОВОРИ НА ЗАПИТВАНИЯ ОТНОСНО,

  КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ДВА НЕПРИСЪСТВЕНИ КОНКУРСА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН ОГРАНИЧЕН РЕСУРС – РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ МРЕЖИ ЗА НАЗЕМНО ЦИФРОВО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ С НАЦИОНАЛЕН ОБХВАТ

 

ИЗХ.№  / Дата

Седалище (адрес) на лицето, получило отговор на постъпило запитване

Поща  /  Факс

1

12 - 01 -2577

30.04.2009 г.

„ПРАЙМ ХАУС” ООД
ГР. СОФИЯ ,
РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ,
БУЛ. „СВ. НАУМ” № 30, ЕТ. 3

ПИСМО /ФАКС: 9715886

2

12 - 01 -2578

30.04.2009 г.

„ТАУЪРКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕАД
ГР. СОФИЯ 1301
 РАЙОН ТРИАДИЦА,
УЛ. „ТРИ УШИ” № 3, ЕТ. 3

ПИСМО /ФАКС: 9745571

3

12 - 01 -2579

30.04.2009 г.

„ИНТЕРАКТИВ МЕДИА СЪРВИСИЗ” ООД
ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА,
ПЛ. „БЪЛГАРИЯ” № 1,
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА
 НДК, ЕТ. 5

ПИСМО /ФАКС: 9171020

4

12 - 01 -2580

30.04.2009 г.

„ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС” ЕАД
ГР. СОФИЯ,
РАЙОН ИЛИНДЕН,
Ж.К. ЗАХАРНА ФАБРИКА”,
УЛ. „КУКУШ” № 1

ПИСМО /ФАКС: 8211284

5

12 - 01 -2581

30.04.2009 г.

„ХАНУ ПРО БЪЛГАРИЯ” ЕАД
ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД, № 63,
БИЗНЕС ПАРК ЕЛЕКТРОНИКА

ПИСМО /ФАКС: 9179708

6

12 - 01 -2582

30.04.2009 г.

„ТРАНС ТЕЛЕКОМ” ЕАД
ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ, № 43,

ПИСМО /ФАКС:4951115

7

12 - 01 -2583

30.04.2009 г.

„БЪЛГЕРИЪН БРОУДКАСТИНГ СИСТЕМС” АД
ГР. СОФИЯ, УЛ. “АЛАБИН” , № 56, ЕТ.3

ПИСМО /ФАКС: 9861105

8

12 - 01 -2571

30.04.2009 г.

„ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД
ГР. СОФИЯ,
УЛ. “АЛАБИН” , № 56, ЕТ. 3

ПИСМО /ФАКС: 9797485/41

9

12 - 01 -2572

30.04.2009 г.

„БУЛСАТКОМ” АД
ГР. СОФИЯ, БУЛ. “ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” , СЕДМИ КИЛОМЕТЪР, ЗИТ

ПИСМО /ФАКС: 8855109

10

12 - 01 -2573

30.04.2009 г.

„ТЕХНО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД
ГР. СОФИЯ, Ж.К.. БЛ. 16А, ВХ. А, АП. 19

ПИСМО /ФАКС: 9463503

11

12 - 01 -2574

30.04.2009 г.

„ТЕСЛА-БЪЛГАРИЯ” ЕООД
ГР. БЛАГОЕВГРАД,
УЛ. “ЧАКАЛНИЦА” № 2 , ВХ. В

ПИСМО /ФАКС: 073835864

12

04 - 04 -215

30.04.2009 г.

„БТК” АД
ГР. СОФИЯ,
БУЛ. “ТОТЛЕБЕН” № 8

ПИСМО /ФАКС: 9525848

13

12 - 01 -2576

30.04.2009 г.

„ОСТЕРАЙХИШЕ РУНДФУНКЗЕНДЕР ДИГИТАЛНА РАДИО ДИФУЗИЯ” Д..О.О.

ФАКС: 9861105

14

12 - 01 -2575

30.04.2009 г.

„АДЕПТО” ООД
ГР. СОФИЯ,
Ж.К. “МЛАДОСТ”
БЛ. 54, ВХ. 1, ЕТ. 1, АП. 1-2

ПИСМО /ФАКС: 9710084

15

12 - 01 -2800

08.05.2009 г.

„ТРАНС ТЕЛЕКОМ” ЕАД
ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ, № 43,

ПИСМО /ФАКС:4951115

16

12 - 01 -2799

08.05.2009 г.

„ХАНУ ПРО БЪЛГАРИЯ” ЕАД
ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД, № 63,
БИЗНЕС ПАРК ЕЛЕКТРОНИКА

ПИСМО /ФАКС: 9179708

17

12 - 01 -2798

08.05.2009 г.

„ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС” ЕАД
ГР. СОФИЯ,
РАЙОН ИЛИНДЕН,
Ж.К. ЗАХАРНА ФАБРИКА”,
УЛ. „КУКУШ” № 1

ПИСМО /ФАКС: 8211284

18

12 - 01 -2797

08.05.2009 г.

„ИНТЕРАКТИВ МЕДИА СЪРВИСИЗ” ООД
ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА,
ПЛ. „БЪЛГАРИЯ” № 1,
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА
 НДК, ЕТ. 5

ПИСМО /ФАКС: 9171020

19

12 - 01 -2796

08.05.2009 г.

„ТАУЪРКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕАД
ГР. СОФИЯ 1301
 РАЙОН ТРИАДИЦА,
УЛ. „ТРИ УШИ” № 3, ЕТ. 3

ПИСМО /ФАКС: 9745571

20

12 - 01 -2795

08.05.2009 г.

„ПРАЙМ ХАУС” ООД
ГР. СОФИЯ ,
РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ,
БУЛ. „СВ. НАУМ” № 30, ЕТ. 3

ПИСМО /ФАКС: 9715886

21

12 - 01 -2794

08.05.2009 г.

„АДЕПТО” ООД
ГР. СОФИЯ,
Ж.К. “МЛАДОСТ”
БЛ. 54, ВХ. 1, ЕТ. 1, АП. 1-2

ПИСМО /ФАКС: 9710084

22

12 - 01 -2806

08.05.2009 г.

„ТЕХНО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД
ГР. СОФИЯ, Ж.К.„БАНИШОРА“. БЛ. 16А, ВХ. А, АП. 19

ПИСМО /ФАКС: 9463503

23

12 - 01 -2805

08.05.2009 г.

„БЪЛГЕРИЪН БРОУДКАСТИНГ СИСТЕМС” АД
ГР. СОФИЯ, УЛ. “АЛАБИН” , № 56, ЕТ.3

ПИСМО /ФАКС: 9861105

24

04-04-217

08.05.2009 г.

„БТК” АД
ГР. СОФИЯ,
БУЛ. “ТОТЛЕБЕН” № 8

ПИСМО /ФАКС: 9525848

25

12 - 01 -2804

08.05.2009 г.

„БУЛСАТКОМ” АД
ГР. СОФИЯ, БУЛ. “ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” , СЕДМИ КИЛОМЕТЪР, ЗИТ

ПИСМО /ФАКС: 8855109

26

12 - 01 -2803

08.05.2009 г.

„ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД
ГР. СОФИЯ,
УЛ. “АЛАБИН” , № 56, ЕТ. 3

ПИСМО /ФАКС: 9797485/41

27

12 - 01 -2802

08.05.2009 г.

„ТЕСЛА-БЪЛГАРИЯ” ЕООД
ГР. БЛАГОЕВГРАД,
УЛ. “ЧАКАЛНИЦА” № 2 , ВХ. В

ПИСМО /ФАКС: 073835864

28

12 - 01 -2801

08.05.2009 г.

„ОСТЕРАЙХИШЕ РУНДФУНКЗЕНДЕР ДИГИТАЛНА РАДИО ДИФУЗИЯ” Д..О.О.

ФАКС: 9861105

29

12 - 01 -3160

19.05.2009 г.

„АДЕПТО” ООД
ГР. СОФИЯ,
Ж.К. “МЛАДОСТ”
БЛ. 54, ВХ. 1, ЕТ. 1, АП. 1-2

ПИСМО /ФАКС: 9710084

30

12 - 01 -3161

19.05.2009 г.

„БУЛСАТКОМ” АД
ГР. СОФИЯ, БУЛ. “ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” , СЕДМИ КИЛОМЕТЪР, ЗИТ

ПИСМО /ФАКС: 8855109

31

12 - 01 -3162

19.05.2009 г.

„ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС” ЕАД
ГР. СОФИЯ,
РАЙОН ИЛИНДЕН,
Ж.К. ЗАХАРНА ФАБРИКА”,
УЛ. „КУКУШ” № 1

ПИСМО /ФАКС: 8211284

32

04-04-258

19.05.2009 г.

„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД
ГР. СОФИЯ,
БУЛ. “ТОТЛЕБЕН” № 8

ПИСМО /ФАКС: 9525848

33

12 - 01 -3165

19.05.2009 г.

„ИНТЕРАКТИВ МЕДИА СЪРВИСИЗ” ООД
ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА,
ПЛ. „БЪЛГАРИЯ” № 1,
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА
 НДК, ЕТ. 5

ПИСМО /ФАКС: 9171020

34

12 - 01 -3166

19.05.2009 г.

„ТАУЪРКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕАД
ГР. СОФИЯ 1301
 РАЙОН ТРИАДИЦА,
УЛ. „ТРИ УШИ” № 3, ЕТ. 3

ПИСМО /ФАКС: 9745571

35

12 - 01 -3163

19.05.2009 г.

„ХАНУ ПРО БЪЛГАРИЯ” ЕАД
ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД, № 63,
БИЗНЕС ПАРК ЕЛЕКТРОНИКА

ПИСМО /ФАКС: 9179708

36

12 - 01 -3164

19.05.2009 г.

„БЪЛГЕРИЪН БРОУДКАСТИНГ СИСТЕМС” АД
ГР. СОФИЯ, УЛ. “АЛАБИН”, № 56, ЕТ.3

ПИСМО /ФАКС: 9861105

37

12 - 01 -3159

19.05.2009 г.

„ТЕСЛА-БЪЛГАРИЯ” ЕООД
ГР. БЛАГОЕВГРАД,
УЛ. “ЧАКАЛИЦА” № 2 , ВХ. В

ПИСМО /ФАКС: 073835864