Абонаментно сервизно обслужване на чилърни и климатични системи, инсталирани в сгради на Комисия за регулиране на съобщенията при следните самосотятелно обособени позиции: Позиция 1: Абонаментно сервизно обслужване на климатици сплит-система; Позиция 2: Абонаментно сервизно обслужване на чилърни системи.