Покана за участие в процедура за сключване на договор с предмет „Подновяване на техническа поддръжка на комуникационно оборудване”