Авариен ремонт на част от покрив на сграда на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС), находяща се в гр. София, ул. "Гурко" № 6