Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на КРС, гр. София