Покана за участие в процедура за избор на изпълнител за възлагане на превода на Годишния доклад на КРС за 2013 г.