Публична покана за за участие в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: "Поддръжка и съпровод на информационна система "Лицензиране и регистри" на КРС"