Покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: "Изработване на печатен вариант на Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2013 г."