Покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разширение на информационната система на Комисията за регулиране на съобщенията „Лицензиране и регистри” чрез разработване и внедряване на нов модул „Он-лайн попълване на въпросници””

 

Уважаеми дами и господа,

 

Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разширение на информационната система на Комисията за регулиране на съобщенията „Лицензиране и регистри” чрез разработване и внедряване на нов модул „Он-лайн попълване на въпросници””.

 

Документация за участие може да бъде закупена до 17,30 часа на 23.05.2014 г.

 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, 1000, гр. София, ул. „Гурко” № 6.

 

Крайният срок за подаване на оферти е до до 17,30 часа на 03.06.2014 г..

 

За допълнителна информация се обръщайте към:

 

Милена Петкова – Комисия за регулиране на съобщенията, 1000, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, тел. 02 9492 963

 

Мария Бончева - Комисия за регулиране на съобщенията, 1000, гр. София, ул. „Гурко” № 6, тел. 02 949 2939.