„Доставка на 3 броя автомобили” при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1 „Доставка на 2 броя леки автомобили за представителни цели” Позиция 2 „Доставка на автомобил с висока проходимост за инспекторски проверки, мониторинг, поддръжка, експлоатация и измервания в труднодостъпни райони”