Публична покана за участие в поръчка за сключване на договор с предмет: "Пълно сервизно обслужване на копирна техника, инсталирана в сградите на Комисията за регулиране на съобщенията при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Пълно сервизно обслужване на копирна техника с марка XEROX; Позиция 2: Пълно сервизно обслужване на копирна техника с марка TOSHIBA; Позиция 3: Пълно сервизно обслужване на копирна техника с марка LEXMARK"