Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на портативна измерителна система за мониторинг и контрол на радиочестотния спектър”

 

Уважаеми дами и господа,

 

Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на портативна измерителна система за мониторинг и контрол на радиочестотния спектър”.

Документация за участие може да бъде закупена до 17.30 часа на 28.04.2014 г.

 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6.

 

Крайният срок за подаване на оферти е до 17.30 часа на 08.05.2014 г. 

 

За допълнителна информация се обръщайте към: 

 

Николай Колев – Комисия за регулиране на съобщенията, бул. „Шипченски проход” № 69, тел.: 949 2907, e-mail: nkolev@crc.bg

и 

Рени Цончева - Комисия за регулиране на съобщенията, бул. „Шипченски проход” № 69, тел. 949 2951, e-mail: rtzoncheva@crc.bg