Заявление за издаване на индивидуална лицензия за извършване на услугите по чл.39, т. 2 и/или 3 от ЗПУ (Заявление)