Публична покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Подновяване на лицензи за антиспам и уеб филтър за нуждите на КРС”