КРС отправя покана за представяне на индикативна оферта за изпълнение на дейност „Извършване на проучване сред потребителите в България относно наличието на взаимозаменяемост между различните видове достъп до интернет”

 

С Протоколно решение № 16 от 28 Ноември 2013 г. КРС реши да отправи покана към заинтересованите лица за представяне на индикативна оферта за изпълнение на дейност „Извършване на проучване сред потребителите в България относно наличието на взаимозаменяемост между различните видове достъп до интернет”  

 

Постъпили въпроси във връзка с покана за представяне на индикативна оферта и отговори на КРС