Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ открива процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Боядисване и ремонт на антенни мачти за нуждите на КРС”