Публична покана за участие в процедура за сключване на договор с предмет: "Доставка на цифрова административна карта на Република България за вграждане в програмния пакет, включващ продуктите ICS Telecom, ICS Manager и ICS Map Server"