Покана за участие в процедура за сключване на договор с предмет „Изработване на мултимедиен вариант на годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2012 година"