Покана за участие в процедура за сключване на договор с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на климатични инсталации и климатици - сплит системи в сгради на КРС”