Отговори на запитвания относно публична покана за участие в процедура за сключване на договори с предмет: „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Копирна хартия, Позиция 2: Канцеларски материали, Позиция 3: Консумативи за копирна техника, мастиленоструйни и лазерни принтери”