Абонаментно, сервизно обслужване на асансьорни уредби”, монтирани в сгради на Комисията за регулиране на съобщенията, находящи се на ул. „Гурко” № 6 и на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София