Публична покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет "Абонаментно сервизно обслужване на 3 броя ПИС, доставка и монтаж на димно оптични датчици, кабел-канали, кабели, светлинен индикатор и ръчен бутон в сградата на КРС, ул. „Гурко” № 6, гр. София"