Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ открива процедура за избор на изпълнител за сключване на договори с предмет: „Извършване на ремонт в имот на КРС, находящ се в град Варна” при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция I: „Ремонт на коридор и санитарен възел”, Позиция II: „Ремонт и боядисване на ограда и портална врата”