Хигиенизиране на автомобилите, собственост на Комисия за регулиране на съобщенията