Покана за участие в процедура за сключване на договор с предмет: "Поддръжка на Active Direcory на базата на MS Windows Server 2003 и вътрешна PKI интегрирана с активната директория"