Комисията за регулиране на съобщенията набира оферти за: „Доставка на негазирана, нискоминерализирана, трапезна вода за ежедневна консумация и диспенсъри за временно безвъзмездно ползване за нуждите на КРС”